Object

Title: Próg rentowności produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem uprawnień do emisji CO2

Title in english:

Break Even Point of Electricity Production Taking into Account CO2 Allowances

Creator:

Dyduch, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 135-145

Abstrakt:

Próg rentowności oznacza wielkość produkcji, przy której przychody ze sprzedaży są równe kosztom zmiennym i stałym produkcji. W artykule przeanalizowano zmiany progu rentowności produkcji energii elektrycznej, wynikające z wprowadzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Uprawnienia - początkowo alokowane przez odpowiedni organ administracji państwowej pomiędzy emitentów zanieczyszczeń - mogą być później sprzedawane lub kupowane na rynku. Zmiany progu rentowności zależą od sposobu początkowej alokacji uprawnień wśród przedsiębiorstw (odpłatnej lub nieodpłatnej) oraz od ceny uprawnień.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118878

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information