Object

Title: Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników

Title in english:

Profit-and-Loss Account in the Aspect of Information Needs of Users

Creator:

Maszczak, Teresa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 403-410

Abstrakt:

W artykule omówiono zagadnienia związane z rachunkiem zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wskazano, że stanowi on użyteczne źródło informacji przy podejmowaniu wielu decyzji związanych np. z procesem zarządzania podmiotem, prowadzeniem transakcji gospodarczych, powiązaniami kapitałowymi, z rozliczeniami publicznoprawnymi, z kontrahentami, utrzymaniem kondycji finansowej, kontynuacją działalności, rozwojem jednostki. Jednostki gospodarcze, chcąc sprostać wymaganiom otoczenia i osiągnąć przyjęte w strategii cele, muszą dysponować odpowiednimi informacjami. W procesie decyzyjnym ważną rolę odgrywają m.in. informacje o kosztach, przychodach, stratach i zyskach. Wpływają one bowiem na finansowe rezultaty prowadzonej działalności oraz możliwość funkcjonowania na rynku.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118919

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information