Object

Title: Koszty niewykorzystanego potencjału w sprawozdaniu finansowym według zasad budżetowania

Title in english:

Costs of Supply Utilize in Profit and Loss Account

Creator:

Chalastra, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 81-90

Abstrakt:

Wymogi rachunkowości zarządczej, w tym budżetowania, sugerują inne ujęcie kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat niż czynią to zasady rachunkowości finansowej. Wg rachunkowości zarządczej koszty te powinny stanowić samodzielną pozycję, niezależną od kosztów ogólnego zarządu. W tekście zaprezentowano zasady identyfikowania kosztów niewykorzystanego potencjału, adaptację systemu rachunkowości do ich rejestrowania oraz modyfikację rachunku zysków i strat prezentującą tę kategorię kosztów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120202

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information