Object

Title: Techniczne aspekty planowania długoterminowego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle nowych rozwiązań prawnych

Title in english:

Technical Aspects of Long-term Planning in Local Government in the Light of New Legal Regulations

Creator:

Dylewski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 100-108

Abstrakt:

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki finansowej JST w istotny sposób zmieniły podejście do procesu planowania budżetowego w wyniku zwrócenia większej uwagi na aspekt wieloletni. Obligatoryjnym narzędziem, dzięki któremu JST powinny budować plany wieloletnie jest prognoza finansowa JST. Jeśli narzędzie to jest obligatoryjne, ważnym aspektem są techniczne zasady konstrukcji prognozy oraz ocena jej adekwatności do realiów praktycznej działalności JST. Jest to istota rozważań podjętych w artykule z elementami oceny przydatności przyjętych rozwiązań w zakresie planowania wieloletniego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120204

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information