Object

Title: Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionów zmarginalizowanych

Title in english:

Influence of the SMEs sector on the development of marginalized regions

Creator:

Lisowska, Renata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 255-264

Abstrakt:

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w rozwoju regionalnym. Ich lokalny charakter powoduje, że istnieje ścisła zależność między ich rozwojem a rozwojem regionalnym. Przedsiębiorcy, angażując swój kapitał, lokują na ogół firmy w miejscu zamieszkania, starają się wykorzystywać miejscowe zasoby, działają na miejscowym rynku. Istnieje również zależność odwrotna, tzn. rozwój tego sektora wyrównuje regionalne dysproporcje, przyczynia się do poprawy warunków życia społeczności lokalnych, tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do poprawy ekonomiki regionu. Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionów zmarginalizowanych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119006

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information