Object

Title: Partner prywatny jako „nowe” ogniwo rozwoju społeczno--gospodarczego regionu

Title in english:

Private partner as a “new” link of social-economic region development

Creator:

Rynio, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 274-282

Abstrakt:

Decentralizacja funkcji państwa i poszerzony zakres zadaniowy wymagają zwiększonych nakładów finansowych. Jednostki terytorialne, chcąc wywiązać się z nakładanych na nie obowiązków, starają się w odpowiedni sposób dokonać podziału zasobów, jednak często samodzielnie nie są w stanie tego zrealizować za względu, m.in. na: barierę finansową, organizacyjną, czasową, braku zasobu ludzkiego, prawną. Jedną z możliwości wsparcia realizacji zadań publicznych stwarza partnerstwo publiczno-prywatne. Zadaniem wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego jest wspomaganie procesu inwestycyjnego w regionie. Niezależnie od działu, którego przedsięwzięcia dotyczą, partnerstwo publiczno-prywatne powinno przynieść dodatkowe korzyści nie tylko podmiotom współtworzącym partnerstwo, ale również regionowi.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119008

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information