Object

Title: Kwantyfikatywne i kwalifikatywne metody analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji

Title in english:

Qualitative and Quantitative Information Systems Security Risk Analysis Methods in an Organization

Creator:

Rot, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research P203apers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 189-203

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem informatycznym odgrywa obecnie bardzo istotną rolę we wszystkich niemal obszarach funkcjonowania współczesnych organizacji. Wymaga ono rzetelnego i cyklicznego przeprowadzania kluczowego dla niego zadania, czyli analizy ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki jednego z najistotniejszych etapów procesu zarządzania ryzykiem, jakim jest analiza ryzyka, zaprezentowanie zarówno ilościowego, jak i jakościowego podejścia do tego zagadnienia. Jako przykład metody kwantyfikatywnej w artykule zaprezentowano analizę ryzyka według metody Courtneya. Omówionym w artykule przykładem podejścia kwalifikatywnego jest analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji według metodyki opracowanej przez NIST (National Institute of Standards and Technology).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119072

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information