Object

Title: Wybrane zagadnienia zarządzania ciągłością działania w aspekcie bezpieczeństwa usług i systemów informatycznych

Title in english:

Selected issues on information systems and services security aspects of Business Continuity Management

Creator:

Rot, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 295-308

Abstrakt:

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) polega na opracowaniu rozwiązań i procedur umożliwiających takie działanie w sytuacji kryzysowej, które pozwoli na utrzymanie funkcjonowania najważniejszych procesów biznesowych na minimalnym akceptowalnym poziomie. Rozwiązania te są ściśle związane z zapewnieniem nieprzerwanych działań na płaszczyźnie IT. Artykuł przedstawia problematykę BCM w kontekście bezpieczeństwa systemów informatycznych, prezentuje standard BS 25999 oraz normę BS 25777, wspomagającą planowanie, organizację i wdrażanie strategii ciągłości funkcjonowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawia również informatyczną platformę BCMLogic, która stanowi rozwiązanie wspomagające procesy planowania i zarządzania incydentami oraz sytuacjami awaryjnymi w firmie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117531

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information