Object

Title: Konceptualizacja ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania. Studium przypadku

Title in english:

Conceptualization of ontology for the early warning system. Case study

Creator:

Dudycz, Helena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 88-101

Abstrakt:

Przydatność wskaźników ekonomicznych w podejmowaniu decyzji zależy od zrozumienia przez kadrę kierowniczą różnych strukturalnych i semantycznych zależności istniejących pomiędzy tymi miarami. Jednym z proponowanych rozwiązań, które umożliwia odwzorowanie powiązań między wskaźnikami ekonomicznymi, jest standard mapy pojęć. Wymaga to zbudowania ontologii dla danego obszaru analizy ekonomicznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konceptualizacji ontologii dla systemu wczesnego ostrzegania. W pierwszej części krótko omówiono założenia modelu systemu wczesnego ostrzegania. Następnie przedstawiono metodę tworzenia ontologii dla wskaźników ekonomicznych. W kolejnych punktach skoncentrowano się na przedstawieniu procesu tworzenia ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117499

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information