Object

Title: Platformy edukacyjne szansą na poprawę jakości kształcenia

Title in english:

Education platforms as a chance of improving quality of education

Creator:

Wróbel, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 356-367

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie funkcjonowania wybranej platformy edukacyjnej, która jako nowoczesne narzędzie technologiczne może podnosić jakość kształcenia. W artykule wskazano dyrektora – menedżera jako osobę odpowiedzialną za poprawę jakości kształcenia we współczesnej szkole, wymieniono i opisano nowe e-usługi, których powstanie wymusił rozwój społeczeństwa informacyjnego. Do realizacji powyższego celu wykorzystano metodę badawczą, jaką jest opis studium przypadku Szkolnej Platformy Edukacyjnej wykorzystywanej jako środek dydaktyczny w szkole ponadgimnazjalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117536

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information