Object

Title: Przyczynek do badań histerezy bezrobocia

Title in english:

Introduction To Hysteresis-Based Unemployment Research

Creator:

Melich-Iwanek, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165, s. 86-93

Abstrakt:

W ostatnich dekadach XX w. na rynkach pracy europejskich krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej obserwowano procesy, których nie można było skutecznie tłumaczyć za pomocą ówczesnych teorii ekonomicznych. W tych warunkach pojawiła się koncepcja, aby przyczyn zjawisk realizowanych na rynkach pracy poszukiwać w inercyjnym charakterze procesów gospodarczych. W konsekwencji takiego stanowiska sformułowana została teoria histerezy rynku pracy. Artykuł zawiera wyniki analizy zależności między stopą bezrobocia i inflacją w Polsce, w latach 1990-2010. W badaniach przyjęto, że w efekcie histerezy trajektoria ich zależności ma kształt zbliżony do elipsy. W celu wykazania, że na polskim rynku pracy obserwuje się zjawisko histerezy, wykorzystano współczynnik korelacji nieliniowej Z. Hellwiga.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119114

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165 ; Finanse publiczne

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Przyczynek do badań histerezy bezrobocia Feb 27, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information