Object

Title: Symulacyjna analiza dokładności oceny wartości przeciętnej za pomocą strategii zależnych od różnicy statystyk pozycyjnych zmiennej dodatkowej

Title in english:

Accuracy of Population Mean Estimation on the Basis of Strategies Dependent on Difference of Auxiliary Variable Order Statistics. Simulation Analysis

Creator:

Wywiał, Janusz L.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165, s. 180-190

Abstrakt:

Praca dotyczy estymacji wartości średniej lub globalnej w populacji skończonej i ustalonej. Wnioskowanie jest wspomagane obserwacjami w całej populacji cechy dodatkowej. Brane są pod uwagę strategie estymacji zależne z jednej strony od planu losowania proporcjonalnego do dodatniej różnicy dwóch statystyk pozycyjnych, a z drugiej - od trzech estymatorów typu regresyjnego. Konstrukcja jednego z tych estymatorów została zainspirowana ideą regresji wyznaczanej metodą dwóch punktów, o których najpierw czerpałem wiadomości z prac Hellwiga [1; 2]. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą dokładności tych estymatorów na podstawie badania symulacyjnego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119122

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165 ; Finanse publiczne

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information