Object

Title: Doświadczenia instytucji regionalnych w obszarze pozyskiwania funduszy strukturalnych przez sektor MSP - wyniki badań

Title in english:

The Experiences of Regional Institutions Within the Absorption of the Structural Funds by SMEs Sector - the Results of Research

Creator:

Bobowski, Sebastian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 52-63

Abstrakt:

Wywiady pogłębione przeprowadzone w gronie przedstawicieli instytucji regionalnych skoncentrowane były na szeregu aspektach aplikowania o fundusze strukturalne przez sektor MSP, w szczególności na specyfikacji i jakości wniosków, procedurach ewaluacji i rozliczenia. Jedna z kluczowych konkluzji odnosi się do potrzeby partnerstwa na linii administracja-beneficjenci w celu implementacji niezbędnych usprawnień w obszarze systemu wdrażania, ram programowania oraz mechanizmów interwencji funduszy strukturalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119302

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information