Object

Title: Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce

Title in english:

Methodological Issues in Conducting Research on Foreign Subsidiary of Transnational Corporations in Poland

Creator:

Rozkwitalska, Małgorzata

Abstrakt:

Filie zagraniczne korporacji transnarodowych (KTN) są interesującym obiektem dociekań naukowych, uzasadniającym potrzebę opracowania projektu badań. Dlatego też celem pracy jest przedstawienie propozycji metodologii jakościowych badań własnych nad filiami zagranicznymi KTN w Polsce. Na początku zaprezentowane zostało pojęcie i istota filii zagranicznych KTN, dzięki czemu możliwe jest określenie definicyjnych ram badanej populacji. Następnie opisano dostępne źródła danych o filiach zagranicznych w Polsce oraz przedstawiono ich krytyczną ocenę z perspektywy projektu badań własnych. W efekcie zaproponowano koncepcję badań jakościowych opartą na doborze nielosowym i technice wywiadu częściowo ustrukturyzowanego wraz ze wskazaniem zalet i wad zastosowanego podejścia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119327

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information