Object

Title: Globalizacja ekonomiczna państw w XXI wieku : próba pomiaru

Title in english:

Economic Globalization in the 21st Century : an Attempt at Measurement

Creator:

Ćwikliński, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 76-88

Abstrakt:

Istotny jest problem globalizacji, która jest ogólnoświatowym i jednocześnie lokalnym procesem postępującym już od wielu lat. Autor za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej próbuje porządkować kraje pod względem stopnia globalizacji gospodarek wybranych państw OECD. Zastosowano dwie metody WAP, odnosząc się jednocześnie do analiz przeprowadzonych w 2006 r przez południowokoreańskiego profesora ekonomii A. Heshmatiego. W artykule zostaną postawione istotne pytania: dotyczące procesu: czy wysoki stopień umiędzynarodowienia gospodarki oznacza wysoki stopień rozwoju ekonomicznego (mierzonego np. wzrostem PKB) i społecznego (mierzonego np. wzrostem dostępu do wiedzy, Internetu) oraz czy przekłada się na bieżący i przyszły standard życia społeczeństw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119614

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information