Object

Title: Logistyka i controlling w działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego

Title in english:

Logistics and Controlling in Activity of an International Company

Creator:

Piasecka-Głuszak, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 197-208

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki i controllingu w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Autor wyjaśnia pojęcie logistyki, zarządzania logistycznego, controllingu, opisuje zależności pomiędzy kosztami w logistyce, przedstawia też globalne koszty. Ponadto prezentuje podstawowe cele controllingu logistyki, controlling strategiczny i operacyjny, główne zadania controllera logistyki podejmowane w różnych obszarach łańcucha dostaw przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119657

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information