Object

Title: Ryzyko informatyczne w działalności bankowej - w stronę nowego paradygmatu

Title in english:

Information Security Risk in Banking - Towards New Paradigm

Creator:

Wawrzyniak, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 124, s. 183-203

Abstrakt:

Dynamiczny rozwój informatyki oraz ekspansja jej zastosowań obejmująca już praktycznie wszystkie obszary współczesnego biznesu nadały problematyce zarządzania ryzykiem informatycznym nowego charakteru. Ryzyko to bowiem warunkuje dziś nie tylko poprawne funkcjonowanie, ale wręcz istnienie współczesnych instytucji, szczególnie instytucji finansowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z problematyką szacowania ryzyka informatycznego. Ich prezentację ukierunkowano na wskazanie głównych przeszkód implementacji rozwiązań normatywnych. Ważnym elementem artykułu jest także przedstawienie podstaw nowej koncepcji szacowania ryzyka informatycznego, która poddaje pod dyskusję fundamentalne elementy dotychczasowych analiz omawianego zagadnienia, jakimi są prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz wartość potencjalnej straty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120119

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 124 ; Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information