Object

Title: O możliwości zastosowania syntetycznego miernika zdolności kredytowej gminy w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego - przykład gmin województw dolnośląskiego i wielkopolskiego

Title in english:

About the Possibility of Application of Synthetic Indicator of Community's Creditability in Crediting Process - an Example of Lower Silesian and Greater Poland Voivodeships' Communities

Creator:

Wiśniewski, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 124, s. 219-234

Abstrakt:

Ocena zdolności kredytowej jest kluczowym elementem procesu kredytowania. W niniejszym artykule autor zaprezentował nowe rozwiązanie, które mogłoby być stosowane przez banki w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, a którym jest syntetyczny wskaźnik zdolności kredytowej. Wyniki dotychczasowych badań, przeprowadzonych przez autora, wskazują, iż ratingi kredytowe polskich jednostek samorządu terytorialnego mogą być w niemal 100% odtworzone na podstawie informacji finansowych o tych jednostkach. Dlatego też, w celu odpowiedniej oceny zdolności kredytowej jednostek, zagregowano w jednym mierniku najistotniejsze informacje finansowe, opisujące sytuację jednostki. W celu zaprezentowania funkcjonowania zaprojektowanej miary, przebadano za jej pomocą gminy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120121

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 124 ; Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information