Object

Title: Audyt jako niezbędny instrument w procesie nadzoru właścicielskiego nad projektem inwestycyjnym

Title in english:

Audit as an Essential Instrument of Construction Project Governance Process

Creator:

Bednarek, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 13-23

Abstrakt:

Nowe regulacje prawne związane ze wzmocnieniem nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych w Polsce oraz prawo Wspólnoty Europejskiej, określające zasady wykorzystania funduszy przeznaczonych na rozwój infrastruktury, wskazują na potrzebę większej kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego jest audyt projektu przeprowadzany przez niezależny podmiot. Cele, zakres i sposób jego przeprowadzania często różnią się w praktyce, w zależności od potrzeb i oczekiwań właścicieli biznesowych. Jednakże na podstawie dotychczasowych doświadczeń i literatury można określić główne cechy, metody i rezultaty tych audytów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120195

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information