Object

Title: Nowy wymiar cech jakościowych sprawozdawczości finansowej

Title in english:

The New Dimension of Financial Reporting Quality Attributes

Creator:

Zuchewicz, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 494-501

Abstrakt:

W maju 2008 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej opublikowały wspólnie opracowany projekt pt. Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej. W projekcie tym położono duży nacisk na użyteczność informacji dostarczanej przez sprawozdawczość finansową. Wymiar użyteczności decyzyjnej informacji zdeterminował cechy jakościowe sprawozdań finansowych jako źródła wielu danych o jednostce. W projekcie wyróżniono dwie fundamentalne cechy sprawozdawczości finansowej: istotność i wierność odzwierciedlenia rzeczywistości oraz cztery cechy dodatkowe: porównywalność, sprawdzalność, terminowość i zrozumiałość. Cechy dodatkowe stanowią uzupełnienie cech podstawowych. Projekt uwzględnia potrzeby dostarczycieli kapitału oraz zmiany zachodzące na rynkach światowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120256

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information