Object

Title: Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Title in english:

Social Cooperatives as a Form of Professional Activation of the Unemployed

Creator:

Politaj, Adriana

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 721-730

Abstrakt:

Spółdzielnie socjalne są postrzegane jako jeden ze sposobów na przywrócenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. W Polsce działa około 200 spółdzielni socjalnych. W latach 2005-2009 zatrudniono w nich 350 osób bezrobotnych. Otrzymali oni dotacje z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej w łącznej kwocie ponad 2,6 miliona złotych. Ciągle jednak polskie spółdzielnie socjalne nie rozwijają się w takim tempie jak w innych krajach. Zmiany prawa dokonane w 2009 r. mają poprawić warunki zakładania i prowadzenia tego typu przedsiębiorstw, co powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój tego sektora przedsiębiorstw w przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120483

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information