Object

Title: Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013

Title in english:

Evolution of European Policy in Favour of Entrepreneurship in the Years 1973-2013

Creator:

Wach, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1003-1019

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja i analiza najważniejszych kierunków działań Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W artykule przedstawiono rys historyczny kształtowania się polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Analizując istotę i znaczenie sektora MSP dla gospodarki oraz politykę na rzecz tych podmiotów w okresie kilku ostatnich dekad, można dostrzec zachodzącą ewolucję podejścia do problematyki rozwoju gospodarczego. Polityka gospodarcza krajów UE przestała koncentrować się na wielkich przedsiębiorstwach i wielkich projektach, decydenci gospodarczy odkryli wagę MSP dla zapewnienia długookresowej dynamiki gospodarczej. Obecnie szczególną uwagę poświęca się innowacyjności przedsiębiorstw, a początki polityki to wsparcie głównie sektora rzemiosła.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120505

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information