Object

Title: Praca grupowa jako instrument wspierający procesy zmian w organizacji na przykładzie koncernu Volkswagen A.G. w Polsce

Title in english:

Group Work as an Instrument Supporting Processes of Changes in an Organization on the Example of Volkswagen A.G. Concern in Poland

Creator:

Łasiński, Gabriel ; Grala, Ewa ; Stosik, Aneta ; Głowicki, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 410-418

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano i wskazano metody pracy grupowej jako narzędzia inicjującego i ułatwiającego wprowadzanie zmian w organizacjach. Skoncentrowano się na jednej z form pracy grupowej - grupowym rozwiązywaniu problemów. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu pracy grupowej w koncernie Volkswagen A.G., autorzy opisali specyficzne założenia i metodykę dostosowaną do wymogów koncernowych. Zamierzeniem autorów było uzasadnienie celowości szerszego wprowadzenia pracy grupowej do procesu zarządzania i wypromowanie korzyści z niej wynikających. Odwołano się do doświadczeń działów pośrednio-produkcyjnych. Aspekty metodyczne pracy grupowej poprzedzono analizą mechanizmów aktywnych postaw wobec zmian. Na zakończenie sformułowano kilka zaleceń praktycznych warunkujących efektywną pracę grupową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121206

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information