Object

Title: Uwarunkowania systemu motywowania w przedsiębiorstwie

Title in english:

Organisational Aspects of Motivating Role of Manager

Creator:

Kmiotek, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 286-296

Abstrakt:

W artykule dokonano teoretycznej analizy uwarunkowań skuteczności oddziaływań motywacyjnych menedżera. Na podstawie wyników badań ankietowych autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy badane przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu monitorowanie uwarunkowań w zakresie motywowania. Analizę prowadzono z uwzględnieniem następujących zagadnień: wykorzystanie przez ankietowane przedsiębiorstwa badań oczekiwań pracowników i poziomu satysfakcji, zgodność wprowadzanych zmian w systemach motywowania ze strategią przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie raportów płacowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121194

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information