Object

Title: Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze MŚP województwa podkarpackiego w warunkach kryzysu

Title in english:

Human Resources Management within the SMEs in Podkarpackie Province in the Crisis Conditions

Creator:

Kmiotek, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 112-119

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest charakterystyka działalności sektora MŚP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w czasie, określanym jako warunki kryzysu. W oparciu o dostępne raporty z badań dokonano analizy wpływu kryzysu na zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze MŚP w województwie podkarpackim w odniesieniu do zmian w poziomie zatrudnienia, stosowania elastycznych form zatrudnienia, polityki szkoleniowej, kosztów płac oraz korzystania z pomocy w ramach pakietu antykryzysowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120098

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information