Object

Title: Spójny łańcuch dostaw - sposób na wzrost efektywności metastruktur i przetrwanie w okresie kryzysu

Title in english:

Consistent Supply Chain - a Way to Increase the Efficiency of Metastructures and to Survive in a Crisis

Creator:

Grzybowska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 319-326

Abstrakt:

Rynek, na którym działają przedsiębiorstwa, cechuje się zjawiskami kryzysowymi i turbulentnymi. Sprawia, że zarządzanie zmianą staje się, a przynajmniej powinno się stać, rutyną. Zmiany występują nie tylko w otoczeniu zewnętrznym lub w przedsiębiorstwach, ale także w całych łańcuchach dostaw. To powoduje, że zmiana/zmiany są ciągłym procesem tworzenia nowych bytów i struktur. Autorka zwraca uwagę na konieczność tworzenia spójnych metastruktur. Są one efektem zmian i przekształceń o charakterze jakościowym, które zapewniają ukształtowanie nowej metastruktury o większym stopniu złożoności, kompetencji i adekwatności oraz lepszym zorganizowaniu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120142

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information