Object

Title: Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług

Title in english:

Outsourcing Management Maturity Model As a Tool of Service Providers Evaluation

Creator:

Wodecka-Hyjek, Angelika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 267-274

Abstrakt:

Celem opracowania jest próba ukazania zarysu struktury modelu dojrzałości zarządzania outsourcingiem jako narzędzia doskonalenia działalności dostawców usług outsourcingowych. Na wstępie wyartykułowano korzyści i zagrożenia stosowania strategii biznesowej opartej na outsourcingu w kontekście konieczności wprowadzania zmian implikowanych postępującą globalizacją i skutkami kryzysu światowego. W zasadniczej treści opracowania wskazano istotę, scharakteryzowano szczegółowo fazy, elementy organizacyjne oraz poziomy modelu dojrzałości zarządzania outsourcingiem. W podsumowaniu zaprezentowano aspekty wykorzystania modelu przez firmy światowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120137

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information