Object

Title: System informacyjny przedsiębiorstwa jako źródło danych w procesach doskonalenia i odnowy przedsiębiorstwa

Title in english:

Enterprise's Information System as a Data Source in the Process of Improvement and Renewal of Organization

Creator:

Woźniak, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 275-286

Abstrakt:

Skuteczna realizacja procesów odnowy lub doskonalenia organizacji wymaga dostępu do aktualnych i właściwych informacji pozwalających kierownictwu na podejmowanie decyzji uruchamiających wszelkie działania, których celami są zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (finansowych, rzeczowych i ludzkich), sprawności realizowanych procesów operacyjnych, poprawa poziomu zadowolenia klienta itp. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano model struktury systemu informacyjnego niezbędnego do skutecznej realizacji procesów odnowy oraz procesów doskonalenia w dowolnej organizacji. Przedstawiono również analizę porównawczą procesów odnowy i procesów doskonalenia w kontekście potrzeb informacyjnych z nimi związanych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120138

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information