Object

Title: Rola kadry kierowniczej w procesie zmian kultury organizacyjnej w warunkach kryzysu

Title in english:

Role of Management in the Process of Changes of Organizational Culture in the Times of Crisis

Creator:

Starosta, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 156-162

Abstrakt:

Turbulentne otoczenie wymusza dostosowanie kultury organizacyjnej do warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie nadążyć z wprowadzaniem działań korygujących, czego konsekwencją jest popadanie w stan kryzysowy. W celu wyjścia z takiej sytuacji konieczna jest ciągła zmiana kultury organizacyjnej zintegrowanej z procesem zarządzania. Najważniejszą rolę w procesie zmiany kultury organizacyjnej odgrywa kadra kierownicza. Celem artykułu jest ukazanie wpływu kadry kierowniczej w poszczególnych etapach procesu zmiany kultury organizacyjnej w warunkach kryzysu. Trwałość dokonywanych zmian zależy od stopnia ingerowania w poszczególne warstwy kultury organizacyjnej. Kadra kierownicza musi zmieniać nie tylko normy i zachowania pracowników, ale także wartości wyznawane przez członków organizacji. Od kompetencji kierownictwa będzie zależało, czy proces zmiany kultury organizacyjnej będzie udany i czy pracownicy zaakceptują nową kulturę w firmie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120125

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information