Object

Title: Odnowa zakładu opieki zdrowotnej jako reakcja na zjawiska kryzysowe w polskim systemie opieki zdrowotnej

Title in english:

Renewal of Medical Institution as a Response to the Occurrence of Crisis in Polish Health Care System

Creator:

Szydło, Justyna ; Witczak, Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 170-181

Abstrakt:

Każda placówka opieki zdrowotnej funkcjonuje w konkretnym otoczeniu prawno-społeczno-gospodarczym (mikro- i makrootoczeniu) i jest od niego uzależniona. Otoczenie stwarza organizacji możliwość funkcjonowania oraz pozwala na rozwój, ale także generuje zagrożenia. Rolą kierownictwa danej placówki jest jak najlepsze wykorzystywanie szans, jakie stają przed nią, oraz minimalizowanie lub unikanie zagrożeń wynikających m.in. z sytuacji kryzysowych, kiedy zakład opieki zdrowotnej nie nadąża za wymogami otoczenia, zmniejszając potencjał strategiczny firmy. Kryzys jako zjawisko złożone wymaga wielokierunkowych działań, które pozwolą na naprawę i odnowę różnych dziedzin działalności zakładów opieki zdrowotnej. Przezwyciężanie sytuacji kryzysowej wymaga od osób zarządzających zarówno decyzji doraźnych w zarządzaniu operacyjnym (bieżącym), jak i zmian w zarządzaniu strategicznym. Zakłady opieki zdrowotnej mają możliwość skorzystania z wielu form odnowy, takich jak przekształcenia, korzystanie z dotacji Unii Europejskiej, wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, które są korzystne dla wszystkich uczestników rynku medycznego (świadczeniobiorców, świadczeniodawców, płatnika).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120127

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information