Object

Title: Podejście zasobowe a odnowa strategiczna przedsiębiorstwa

Title in english:

Resource-Based View versus Strategic Renewal of an Organization

Creator:

Malewska, Kamila

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 361-367

Abstrakt:

Zmiany zachodzące w otoczeniu zmuszają współczesne organizacje do rozwijania ich zdolności adaptacyjnych. Zmiany te dotyczyć mogą struktury, strategii, poszukiwania nowych rynków, poszerzania oferty produktów, unowocześniania infrastruktury lub technologii. Proces polegający na wyznaczaniu nowych kierunków funkcjonowania organizacji, adekwatnych do zachodzących zmian, nosi nazwę odnowy strategicznej. Analizując literaturę przedmiotu dotyczącą problematyki odnowy strategicznej przedsiębiorstwa, można zauważyć wiele wątków wspólnych z dominującym obecnie na gruncie zarządzania strategicznego podejściem zasobowym. Powstaje zatem pytanie: czy przedsiębiorstwo wykorzystujące to podejście w praktyce zarządzania strategicznego realizuje jednocześnie proces odnowy strategicznej? Celem referatu jest próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120147

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information