Object

Title: Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniu uzależnień od środków psychoaktywnych

Title in english:

Making Use of Correspondence Analysis in Studying Addictions to Psychoactive Stimulants

Creator:

Sompolska-Rzechuła, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 456-463

Abstrakt:

W pracy podjęto próbę zastosowania analizy korespondencji do zjawisk z zakresu medycyny w analizie informacji dotyczących osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych. Dane zostały zebrane w jednym z ośrodków leczenia uzależnień w Szczecinie. Głównym celem badania było wykrycie powiązań między zmienną określającą rodzaj środka psychoaktywnego a zmiennymi o charakterze społeczno-demograficznym. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją zależności między rodzajem zażywanego środka psychoaktywnego a takimi zmiennymi, jak: wiek inicjacji narkotykowej, długość okresu zażywania, uzależnienie od innych środków (alkohol, papierosy).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121497

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information