Object

Title: Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości

Title in english:

Strategic Foresight as an Instrument for Formation of the Future

Creator:

Safin, Krzysztof ; Ignacy, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 379-389

Abstrakt:

Badania nad przyszłością różnych dziedzin gospodarki z wykorzystaniem narzędzi (metodyki) foresight prowadzone są w Polsce od kilkunastu lat. Foresight wraz z innymi technikami planistycznymi i technikami badania otoczenia, takimi jak prognozowanie skupione na metodach służących przewidywaniu przyszłości za pomocą modelowania oraz technik ekonometrycznych, koncepcja słabych sygnałów, programowanie rozwoju i zarządzanie strategiczne, tworzy pewną przestrzeń o dosyć "zagmatwanej" strukturze. Relacje między tymi narzędziami są niejasne - bardzo często wykorzystują te same metody, odnoszą się do tych samych zjawisk, a różnice ograniczają się do niuansów semantycznych. Artykuł stanowi próbę ustalenia, na bazie dorobku literatury przedmiotu, "zakresu wpływów", miejsca w przestrzeni różnych metod i differentia specifica foresightu, zwłaszcza foresightu strategicznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121811

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information