Object

Title: Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju ich kompetencji strategicznych

Title in english:

Inter-Firm Partnership as the Factor of an Enterprise's Strategic Competences Development

Creator:

Sudolska, Agata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 418-427

Abstrakt:

We współczesnych realiach gospodarczych obserwuje się rosnące znaczenie partnerstwa jako strategii umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw. Partnerstwo zyskuje na znaczeniu na skutek komplikowania się uwarunkowań, w jakich przedsiębiorstwa muszą dziś funkcjonować i planować swój rozwój. Akumulacja zasobów, szczególnie tych, które umożliwiają kreowanie wyróżniających przedsiębiorstwo kompetencji strategicznych, staje się głównym motywem podejmowania przez podmioty gospodarcze współdziałania realizowanego w rozmaitych formach i z rozmaitymi partnerami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121818

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information