Object

Title: Technologie integracji interfejsu użytkownika w deskryptywnym podejściu do systemów wspomagania decyzji

Title in english:

User's Interface Integration Technologies in a Descriptive Approach to Decision Support Systems

Creator:

Niesler, Andrzej ; Wydmuch, Gracja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 55, s. 252-263

Abstrakt:

W dzisiejszych czasach jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi wspomagających realizację strategii przedsiębiorstwa są systemy wspomagania decyzji. Podejście deskryptywne dotyczy w tym obszarze opisowego przebiegu procesów decyzyjnych. Skoncentrowane jest na ujęciu behawioralnym, obejmując wpływ cech psychicznych, osobowościowych oraz społecznych na sposób podejmowania decyzji. Wykorzystanie tego ujęcia do projektowania systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji ma na celu wsparcie użytkownika zarówno od strony informacyjnej, jak i w ramach formy prezentacji danych, która pozwala na właściwą interpretację i zrozumienie problemu decyzyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia deskryptywnego w ramach integracji technologicznej w warstwie interfejsu użytkownika jako obszaru zorientowanego na jego indywidualne potrzeby w procesach podejmowania decyzji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122336

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 55 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 13 ; Aspekty informatyzacji organizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information