Object

Title: Wybrane aspekty finansowania rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach partnerskich

Title in english:

Chosen Aspects of the Financing of It Solutions in Partner Companies

Creator:

Turek, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 55, s. 440-450

Abstrakt:

Funkcjonowanie przedsiębiorstw partnerskich związane jest z występowaniem licznych zależności pomiędzy współpracującymi podmiotami. Relacje te wspierane są przez technologię informacyjną i komunikacyjną. Artykuł prezentuje wybrane aspekty związane z finansowaniem rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach partnerskich. Wybór formy finansowania jest uzależniony przede wszystkim od specyfiki stosowanych rozwiązań informatycznych, które z kolei wynikają z przyjętego modelu partnerstwa, wielkości systemu partnerskiego oraz zacieśnienia więzi pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. W artykule jako podstawowe formy finansowania zaprezentowano: zakup ze środków własnych, zakup ze środków partnera, użyczenie, dzierżawę, kredyt i leasing. Rozwiązania te ujęto w perspektywie podstawowych modeli finansowania: modelu kosztowego, modelu inwestycyjnego, modelu płatność za transakcję oraz modelu płatność za używanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122406

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 55 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 13 ; Aspekty informatyzacji organizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information