Object

Title: Udzielanie wsparcia na cele horyzontalne w Polsce w świetle reformy systemu udzielania pomocy publicznej

Title in english:

Granting Horizontal State Aid in Poland in the Light of Reform of Granting State Aid

Creator:

Bartniczak, Bartosz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 61, s. 48-56

Abstrakt:

W 2005 r. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad reformą systemu udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Dokumentem, który wskazuje główne kierunki reform, jest "Mapa drogowa" reformy systemu udzielania pomocy publicznej. Głównym kierunkiem tych reform jest udzielanie mniejszej ilości, a także lepszej pomocy publicznej. Tym lepszym rodzajem jest właśnie wsparcie horyzontalne. W artykule przeprowadzono także analizę wsparcia udzielonego w Polsce w latach 2004-2007. Wskazano, które z kierunków wsparcia horyzontalnego było traktowane priorytetowo. Wartość udzielonego wsparcia zaprezentowana została także z podziałem na poszczególne kategorie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122803

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 61 ; Nauki o Finansach, Nr 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information