Object

Title: Upadłość osób fizycznych jako nowa instytucja w polskiej gospodarce

Title in english:

Bankruptcy of Natural Persons as a New Institution in Polish Economy

Creator:

Solarz, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 61, s. 176-186

Abstrakt:

Upadłość konsumencka jest prawnie uregulowana w wielu krajach. W Polsce stosowne przepisy pojawiły się kilka miesięcy temu. Zawarto je w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przepisy te stanowią, że niewypłacalna osoba fizyczna raz na dziesięć lat może ogłosić upadłość. W ramach postępowania upadłościowego sąd ustanawia plan podziału likwidowanego majątku dłużnika oraz pięcioletni plan spłaty długów. Ma to na celu częściowe zaspokojenie zobowiązań wierzycieli oraz umorzenie pozostałego zadłużenia konsumenta.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122814

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 61 ; Nauki o Finansach, Nr 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information