Object

Title: Współczesne koncepcje rozwoju miast – Wrocław jako miejsce tworzenia się ekosystemów przedsiębiorczości

Title in english:

Contemporary Concepts of City Development – Wrocław as a Place of Creation of Entrepreneurship Ecosystems

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna ; Szulc, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 3, s. 52-62

Abstrakt:

Wyzwania współczesnych miast to zagadnienie obszerne i obejmujące wiele kwestii związanych zarówno z rozwojem zrównoważonym, jak i z problemami środowiskowymi czy ze współpracą międzynarodową. Celem artykułu jest ocena potencjałów endogenicznych Wrocławia na tle wybranych największych miast Polski dla tworzenia się ekosystemów przedsiębiorczości. Opracowanie powstało na podstawie studiów literaturowych dotyczących współczesnych koncepcji rozwoju miast i ekosystemu przedsiębiorczości oraz oceny związków między badanymi potencjałami polskich miast a analizowanymi wskaźnikami przedsiębiorczości w miastach. Ponadto zwrócono uwagę na zróżnicowanie w definiowaniu i zasięgu geograficznym ekosystemów przedsiębiorczości w przekroju globalnym. Wyniki badań potwierdzają, że w polskich warunkach miasta wraz ze swymi potencjałami, zwłaszcza infrastrukturalnym i dotyczącym kapitału ludzkiego, stanowią grunt dla tworzenia się ekosystemów przedsiębiorczości o zasięgu lokalnym. W artykule skoncentrowano się szczególnie na analizie Wrocławia, który według najnowszego raportu Startup Poland przoduje w polskim środowisku start-upowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.3.06 ; oai:dbc.wroc.pl:124384

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information