Object

Title: Dług Skarbu Państwa jako sposób na finansowanie deficytu budżetowego w Polsce w latach 2016-2021

Title in english:

State Treasury Debt as a Way of Financing the Budget Deficit in Poland in 2016-2021

Creator:

Rechul, Halina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 3, s. 63-71

Abstrakt:

Podstawowym elementem efektywnego funkcjonowania każdego państwa jest sprawne i rozsądne zarządzanie finansami publicznymi. Każdy przejaw aktywności struktur publicznych wymaga finansowania środkami publicznymi. W nowoczesnych państwach istnieją dodatkowe możliwości finansowania potrzeb budżetowych, np. emisja obligacji. Gdy suma wydatków państwa przewyższa sumę jego dochodów, mamy do czynienia z deficytem. Suma tych deficytów z następujących po sobie lat, wraz z innymi czynnikami, stanowi dług publiczny. Celem opracowania jest zbadanie istoty i przyczyn powstawania długu publicznego oraz ocena jego poziomu i skutków dla gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową i metodę analizy danych statystycznych. Dane zaczerpnięto z opracowań statystycznych Ministerstwa Finansów. Wyniki analizy wskazują m.in., że dług Skarbu Państwa jest najważniejszą pozycją w strukturze państwowego długu publicznego i pozyskany został na rynkach krajowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.3.07 ; oai:dbc.wroc.pl:124385

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information