Object

Title: Przydatność grupowania organizacji gospodarczych według wielkości zatrudnienia

Title in english:

Usefulness of Grouping Economic Organizations according to Size of Employment

Creator:

Niemczyk, Jerzy ; Majewski, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 52-63

Abstrakt:

Celem artykułu było wskazanie ograniczeń klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na liczbę zatrudnionych i w oparciu o analizę tych ograniczeń sformułowanie nowych propozycji grupowania. W artykule przedstawiono tylko kilka kierunków grupowań analizując: przeciętną wielkość zatrudnienia w poszczególnych grupach przedsiębiorstw; przeciętną wysokość przychodów i kosztów przypadającą na jednego zatrudnionego w tych grupach; wysokość przychodów z całokształtu działalności w poszczególnych grupach w relacji do przeciętnej dla całej badanej populacji; wysokość poszczególnych wskaźników rentowności w poszczególnych sektorach działalności. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124533

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information