Object

Title: Wiedza jako kluczowa detrminanta strategicznej orientacji przedsiębiorstwa na okazje - studium przypadkuKnowledge as a Basic

Title in english:

Determinant of an Enterprise's Strategic Orientation on Business Opportunities

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Szpitter, Agnieszka ; Wójcik-Karpacz, Anna ; Karpacz, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 182-195

Abstrakt:

Celem opracowania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaką wiedzą musi dysponować przedsiębiorca, aby prowadzona przez niego działalność gospodarcza była zorientowana na poszukiwanie i wykorzystywanie okazji? Takie ujęcie problemu wynika z założenia, w myśl którego małe przedsiębiorstwo może rozwijać się poprzez okazje, lecz musi dysponować w tym celu odpowiednim poziomem właściwie skomponowanej wiedzy. Aby zweryfikować tak sformułowane założenie, postanowiono wykorzystać metodę badań jakościowych opartych na studium badawczym celowo dobranego przedsiębiorstwa. I choć uzyskane tą drogą wyniki nie będą mogły zostać rozciągnięte na całość populacji badanych przedsiębiorstw, to są jednak niezwykle przydatne w prowadzonych badaniach nad przedsiębiorczością i przedsiębiorstwami. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124549

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information