Object

Title: Wpływ determinant kryzysu na przebieg procesu restrukturyzacji polskich i amerykańskich przedsiębiorstw

Title in english:

The Impact of Determinants of Crisis on the Process of Restructuring the Polish and American Companies

Creator:

Porada-Rochoń, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 196-202

Abstrakt:

Wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę wskazują, że aż 81% amerykańskich i 69% polskich przedsiębiorstw kiedykolwiek zidentyfikowało kryzys w swojej działalności. Wynika z tego, że kryzys jest nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Interesujące jest, że 31% polskich respondentów nie doświadczyło kryzysu lub się przed nim uchroniło. Autorka poddała analizie przyczyny powodujące dysfunkcje w działalności przedsiębiorstwa oraz zweryfikowała stopień wpływu poszczególnych determinant na pogorszenie standingu firmy. Następnie poddała analizie długość trwania kryzysu w badanych przedsiębiorstwach, biorąc pod uwagę, że nie tylko od momentu zidentyfikowania kryzysu, ale także od długości jego trwania zależy sukces restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124550

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information