Object

Title: Specyfika zachowań innowacyjnych w małej i średniej firmie

Title in english:

Innovative Behaviour in Small and Medium Firms

Creator:

Pichlak, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 64-69

Abstrakt:

Pomimo przeprowadzenia wielu badań empirycznych i literaturowych, brak stanowczego rozstrzygnięcia, która grupa firm (pod względem wielkości) jest podstawowym źródłem innowacyjności. W artykule przedstawiono najważniejsze argumenty teoretyczne związane z wyjaśnieniem tej zależności. Opisano w nim również mocne i słabe strony małych i średnich firm w zakresie ich działalności innowacyjnej. Chociaż wydaje się, że innowacyjność powinna być "naturalną" cechą małych i średnich przedsiębiorstw, istnieje wiele barier utrudniających bądź hamujących działalność innowacyjną tej grupy firm. Zachodzi konieczność przeprowadzenia badań, które pozwolą na identyfikację głównych czynników i barier innowacyjności w małych i średnich firm. Badania te powinny także doprowadzić do lepszego zrozumienia natury procesów innowacyjnych oraz stworzenia skutecznej strategii innowacji, biorąc pod uwagę konieczność zmian, spowodowaną niepewnością otoczenia rynkowego. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124534

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information