Object

Title: Międzykulturowy transfer wiedzy i doświadczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach - pytania do dalszych badań

Title in english:

Multicultural Knowledge and Experience Transfer in Small and Medium Businesses - Questions for Further Research

Creator:

Gajek, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 255-261

Abstrakt:

Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu doświadczenia wielokulturowe pracowników badanej organizacji wpływają na ich wyniki pracy i na wyniki całości przedsiębiorstwa. Drugim, praktycznym celem było wskazanie na konkretny przykład przedsiębiorstwa, które wdraża kontakty międzykulturowe na poziomie pracowniczym jako element systemu motywacyjnego, co finalnie zainspirowało autorkę do postawienia pytań badawczych i zaprojektowania badań dotyczących identyfikacji potencjalnych korzyści lub strat wynikających z tych kontaktów dla pracowników przedsiębiorstwa i samej firmy.(fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124557

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information