Object

Title: Kształtowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa w inicjatywie klastrowej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska

Title in english:

Forming Corporate Social Responsibility in the Cluster's Initiative in Favour of Energy Security of Lower Silesia

Creator:

Kroik, Janusz ; Bechowska-Gebhardt, Agata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 296-304

Abstrakt:

Kontekstem przedmiotowym opracowania jest regionalna inicjatywa klastrowa na rzecz ograniczenia ryzyka w obszarze energii elektrycznej. Podjęta analiza odnosi się do przesłanek i oceny korzyści wynikających z budowy i wsparcia image'u w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw - uczestników tego przedsięwzięcia. Przedmiotem analizy jest klaster utworzony na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. (fragment tekstu )

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124562

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information