Object

Title: Wirtualizacja działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Title in english:

Visualization of Small and Medium Enterprises' Activity

Creator:

Lichtarski, Janusz Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 451-460

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących wirtualizacji działalności przedsiębiorstw sektora MŚP na płaszczyźnie wewnętrznej i międzyorganizacyjnej. Autor stawia tezę, że w małych i średnich przedsiębiorstwach, wirtualizacja przejawia się na płaszczyźnie bardziej interorganizacyjnej niż intraorganizacyjnej. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większa tendencja do wchodzenia w tymczasowe układy i sieci międzyorganizacyjne, a mniejsza do tworzenia płynnych konfiguracji wewnątrz organizacji i odwrotnie. Opracowanie opiera się na studiach krajowej i zagranicznej literatury oraz na wynikach badań empirycznych uzyskanych w efekcie realizacji dwóch projektów badawczych. W obydwu przypadkach badania obejmowały przedsiębiorstwa sektora MŚP i miały charakter ankietowy, uzupełniany wywiadami z respondentami. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124582

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information