Object

Title: Wykorzystanie wirtualnego zarządzania szansą rozwoju małych przedsiębiorstw : studium przypadku

Title in english:

Virtual Management as a Chance for Small Organization Development

Creator:

Kołodziejczyk, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49, s. 538-545

Abstrakt:

Małe przedsiębiorstwa, szczególnie nowo powstałe, stoją przed wyzwaniem dostosowania działań do wszechogarniającej informatyzacji. Powstają pytania: czy wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą wirtualne zarządzanie, może być szansą dla rozwoju niewielkich organizacji; w jaki sposób połączyć osiągnięcia naukowe z obszaru klasycznego zarządzania z zarządzaniem w nowych, wirtualnych warunkach; jakimi umiejętnościami powinien charakteryzować się menedżer przedsiębiorstwa sektora MŚP korzystający z wirtualnego stylu zarządzania. Artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania, na podstawie dostępnej literatury oraz studium przypadku - firmie Centrum Innowacji ProLearning. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124592

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 49 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information