Object

Title: Ocena zdolności płatniczej jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Metody i kryteria oceny

Creator:

Gubernat, Ewa

Description:

s. 340 ; Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Nota copyright obowiązuje do 31 maja 2024 roku. Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Od 1 czerwca 2024 roku publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Natych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Abstrakt:

Przedmiotem pracy była ocena stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Autorka monografii wyraża przekonanie, że możliwość zastosowania rachunku przepływów pieniężnych z jednej strony pozwoli dokonać wielokryterialnej oceny stanu finansów samorządowych, a z drugiej strony będzie stanowić podstawę do racjonalnego zarządzania środkami pieniężnymi przy jednoczesnej koncentracji na osiąganiu założonych celów jednostki. W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego i jej pomiar, dług podsektora samorządowego w polskim systemie finansów publicznych, mechanizmy kontroli i reglamentacji zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, zasady oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej jednostki samorządu terytorialnego, długoterminowa symulacja zdolności płatniczej wybranych miast na prawach powiatu w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.56.5 ; oai:dbc.wroc.pl:125377

Language:

pol

Relation:

Monografie i Opracowania nr 311

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information