Obiekt

Tytuł: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie - próba budowy prognoz na podstawie wybranych modeli trendu

Tytuł odmienny:

Foreign direct investments in Ukraine - an attempt to build forecasts based on the selected trend function

Autor:

Maslij, Vadim

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 36-45

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problemy prognozowania wielkości inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Celem badań była próba odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy istnieje zależność pomiędzy wielkością próby użytej do budowy modelu prognostycznego i błędem prognozy. Po drugie, czy istnieje zależność pomiędzy długością okresu prognozy i błędem prognozy. Oraz po trzecie, czy istnieje zależność pomiędzy dopasowaniem modelu a wielkością błędu prognozy. Jako model prognostyczny zastosowano funkcje trendu. W wyniku badań stwierdzono, że nie występuje zależność pomiędzy wielkością próby użytej do budowy modelu prognostycznego i błędem prognozy oraz występuje zależność pomiędzy długością okresu prognozy i błędem prognozy. Nie występuje zależność pomiędzy dopasowaniem modelu a wielkością błędu prognozy

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji